AGENDA

dimecres, març 15 2017

Exposició: "Objectes banals", de Quim Cantalozella
12:00 pm a 8:00 pm
Plenari de Consell de Poble
8:00 pm