AGENDA

dilluns, juliol 17 2017

Ple ordinari
8:00 pm

Ordre del dia:

 

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Pròrroga de la vigència  del contracte de recollida, transport i abocament de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal.

3. Determinació de les festes locals per a l'any 2018

4. Declarar desert el procediment obert per a l'alienació de cinc places d'estacionament i dos trasters.

5. Aprovació compte general exercici 2016

Flama de Farners
10:00 pm

Cada dilluns dels mesos de juliol i agost, a les 22h, la cobla La Flama de Farners ofereix una audició de sis sardanes on tothom és convidat a participar. Entre aquestes composcions sardanístiques destaquen les peces d'alguns autors de prestigi.