AGENDA

Thursday, December 19 2019

MATÈRIA IMPRESA: LA VIRTUALITAT FÍSICA
12:00 pm to 12:00 am

Matèria impresa és el reeixit projecte d'un col·lectiu d'artistes i acadèmics catalans que explora l'ús de les noves tecnologies de manufactura i de producció industrial en sèrie (la impressió 3D) i la seva relació amb l'art. Totes les escultures i instal·lacions de l'exposició són fetes a partir de models enterament digitals, que l'eina tecnològica materialitza en un objecte corpori i sòlid. Els artistes han emprat sempre les noves tecnologies per a llurs projectes i treball.

CONCERTS DE NADAL
6:30 pm to 7:00 pm

Dilluns 16, 18.30 h · Concert de corals Clau de Sol, Pizzicato i Decantus

Dimarts 17, 18.30 h · Concert de joves instrumentistes de l'Escola

Dimecres 18, 18.30 h · Concert de grup Punt i Coda i joves instrumentistes de l'Escola

Dijous 19, 19 h · Concert de grups Da Capo, Tocs d'Acord, Let's Play i joves percussionistes, de l'Escola

Capvespres a l'Arxiu
6:30 pm