MATÈRIA IMPRESA: LA VIRTUALITAT FÍSICA

Cantalozella, Casanovas, Lozano, Negre, Pastó, Valera i Viladomiu

Description

Matèria impresa és el reeixit projecte d'un col·lectiu d'artistes i acadèmics catalans que explora l'ús de les noves tecnologies de manufactura i de producció industrial en sèrie (la impressió 3D) i la seva relació amb l'art. Totes les escultures i instal·lacions de l'exposició són fetes a partir de models enterament digitals, que l'eina tecnològica materialitza en un objecte corpori i sòlid. Els artistes han emprat sempre les noves tecnologies per a llurs projectes i treball. És molt difícil però preveure quin serà l'impacte de les tecnologies disruptives en l'art futur.

INAUGURACIÓ

Dissabte, 23 de novembre, 13 h

Start Date - End Date

23/11/2019 - 18/01/2020

Start Time - End Time

12:00 - 00:00

Event Location

Casa de la Paraula

Cost

Share This