Ple ordinari

Descripció
Ordre del dia del Ple:

1. Aprovació actes sessions anteriors.
2. Presa de possessió del nou regidor, per la CUP, senyor Albert Teixidor Ferrer.
3. Donar compte de la liquidació del pressupost de 2013, comprensiva de la de l’Ajuntament i la de l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta.
4. Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
5. Aprovació inicial de la modificació del Pla general a la zona de can Simon.
6. Cessió de terrenys, de propietat municipal, a la Fundació Privada Astres, sense ànim de lucre, per a la construcció d’una escola d’educació especial.
7. Aprovació del Fitxer d’usuaris de les àrees compreses pels departaments de Cultura, Turisme, Festes, Participació Ciutadana, Promoció Econòmica, Educació, Salut i Esports.
8. Proposta de suport a la campanya de recollida de signatures “Signa un vot per la independència” (AMI).
9. Proposta de modificació de l’Ordenança municipal de circulació.
10. Proposta del grup municipal d’ERC per a la redacció del Reglament orgànic municipal (ROM).
11. Informe de l’alcaldia.
12. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Data inici - fi

10/03/2014 - 10/03/2014

Hora inici - fi

21:00 - 23:00

Localització

Sala de plens de l’Ajuntament

Comparteix