Ple ordinari

Descripció

Ordre del dia:

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional)

3. Informe de l'alcaldia

4. Precs, preguntes i control als òrgans de govern

Data inici - fi

23/10/2017

Hora inici - fi

20:00

Localització

Plaça de l'Ajuntament, 1

Organitza

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Telèfon

972840808

Website

www.scf.cat

Comparteix