Ple ordinari

Description

Ordre del dia:

 

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Aprovació provisional del Pla Especial urbanístic Circuit de Motocròs Can Mariano juntament amb el document d'avaluació ambiental estratègica simplificada, presentat per la mercantil Moto Club 2000.

3. Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal (DUCPROCIM) de Santa Coloma de Farners.

4. Adhesió a la Federació de municipis de Catalunya.

5. Donar compte al Ple municipal de la resolució d'aprovació de la liquidació del pressupost municipal comprensiu de l'Ajuntament i de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta.

6. Moció per fer front a l'alarma social dels robatoris en cases habitades.

7. Moció presentada pel grup municipal de la CUP-Farners en suport i adhesió a la vaga general feminista convocada pel 8 de març de 2019.

8. Informe de l'Alcaldia

9. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

L'alcalde

 

Start Date - End Date

18/03/2019

Start Time - End Time

20:00

Event Location

Ajunntament

Organizer

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Website

www.scf.cat

Share This