Aprovació definitiva del plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, etc.

Data: 
20/06/2016
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: