Aprovació definitiva del Projecte d’instal•lació d’una canonada de plujanes al carrer Doctor Trueta

Data: 
27/07/2015
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: