Aprovació del Compte General, exercici 2015

Data: 
18/07/2016
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: