Aprovació inicial del Projecte de legalització de la urbanització de l’actuació sector B, polígon 1

Data: 
25/01/2016
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: