Aprovació provisional de l’acord d’imposició i ordenació de la taxa per recollida d’animals domèstics perduts o abandonats

Data: 
24/10/2016
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: