Aprovació provisional de la modificació de determinades ordenances fiscals, segons la proposta, que entraran en vigor l’1 de gener de 2017

Data: 
17/10/2016
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: