Creació dels consells sectorials

Data: 
27/07/2015
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: