Dissolució i liquidació del Consorci per a la implantació i gestió d’un centre d’innovació tecnològica i d’una planta de biomassa (CIAB)

Data: 
22/12/2015
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: