Donar compte de la liquidació del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2016, aprovada per Decret de 17 de febrer de 2017, així com informar dels drets reconeguts nets de difícil o impossible recaptació.

Data: 
20/03/2017
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'hi està treballant
Any: