Localització

Coordenades:

41º 51' 58'' N
2º 39' E