TOT. Oferta formativa Escola d'Adults de Santa Coloma de Farners. Curs 17/18

Accés a la universitat per a majors de 25 anys

Si tens més de 25 anys pots accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.Aquesta prova és comuna per a totes les universitats de Catalunya.
 
Assignatures de la fase general:
· Comentari de text
· Llengua catalana
· Llengua castellana
· Llengua estrangera (anglès)
 
Assignatures de la fase específica: (cal escollir-ne dues)
· Història contemporània
· Geografia  
· Estadística
· Biologia

 

Horari: 

· Dilluns de 18 a 21 h: comentari de text, català i castellà

· Dimarts de 17 a 18.30 h: llengua estrangera (anglès)

· Dimecres de 18 a 19.30 h: biologia

· Dimecres de 19.30 a 21 h: estadística

· Dijous de 18 a 19.30 h: història contemporània

· Dijous de 19.30 a 21 h: geografia

 

Calendari: a partir del 25/09/17

 

Preu: (possibilitat de fraccionar el pagament)

11 € de matrícula

276 € fase general

111 € per específica

Els alumnes que es volen presentar a les proves d’accés a la universitat per a majors de 45 anys només s’han de preparar les assignatures de la fase general.
També som punt de suport de la Universitat Oberta de Catalunya. Més informació a www.uoc.edu