ESCOLA D'ADULTS

ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 I 45 ANYS

Si tens més de 25 anys pots accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.Aquesta prova és comuna per a totes les universitats de Catalunya.
 
Assignatures de la fase general:
· Comentari de text
· Llengua catalana
· Llengua castellana
· Llengua estrangera (anglès)
 
Assignatures de la fase específica: (cal escollir-ne dues)
· Història contemporània
· Geografia  
· Estadística
· Biologia

Horari: 

- Dilluns de 18 a 21 h: comentari de text, català i castellà
- Dimarts de 16.45 a 18.15 h: llengua estrangera (anglès)
- Dimecres de 18 a 19.30 h: biologia
- Dimecres de 19.30 a 21 h: estadística
- Dijous de 18 a 19.30 h: història contemporània
- Dijous de 19.30 a 21 h: geografia

Calendari: a partir del 01/10/20

Preu: (possibilitat de fraccionar el pagament)

- 11,22 € de matrícula
- 281,52 € (fase general)
- 113,22 € (1 específica)
- 225,42 € (2 específiques)
 
Els alumnes que es volen presentar a les proves d’accés a la universitat per a majors de 45 anys només s’han de preparar les assignatures de la fase general.
 
També som punt de suport de la Universitat Oberta de Catalunya. Més informació a www.uoc.edu