ESCOLA D'ADULTS

Programació de cursos de 70 hores on es treballarà la gramàtica, la comprensió oral i la conversa.
El treball a l’aula es centra en millorar les quatre habiltats bàsiques (escoltar, parlar, llegir i escriure), creant un ambient de treball que generi confiança a l’alumne i l’estimuli per millorar la seva fluïdesa, arribant d'una forma natural al bilingüisme.
 
GRUPS REDUÏTS

LLENGUA ANGLESA GRUP A1/A2

Horari: Dimarts i dijous de 18.20 a 19.35 h

Calendari: Del 01/10/19 al 12/05/20

Preu: 250 € matrícula inclosa (possibilitat de fraccionar el pagament)

LLENGUA ANGLESA GRUP A2/B1 (nivell 1)

Horari: Dilluns i dimecres de 19.45 a 21 h

Calendari: Del 02/10/19 al 18/05/20

Preu: 250 € matrícula inclosa (possibilitat de fraccionar el pagament)

LLENGUA ANGLESA GRUP A2/B1 (nivell 2)

Horari: Dimarts i dijous de 19.45 a 21 h

Calendari: Del 01/10/19 al 12/05/20

Preu: 250 € matrícula inclosa (possibilitat de fraccionar el pagament)

LLENGUA ANGLESA GRUP B2

Horari: Dilluns i dimecres de 18.20 a 19.35 h

Calendari: Del 02/10/19 al 18/05/20

Preu: 250 € matrícula inclosa (possibilitat de fraccionar el pagament)

FRANCÈS GRUP A1/A2

Horari: Dilluns i dimecres de 17 a 18.15 h

Calendari: Del 02/10/19 al 18/05/20

Preu: 250 € matrícula inclosa (possibilitat de fraccionar el pagament)