ESCOLA D'ADULTS

CERÀMICA a càrrec d’Emili Biarnes

L’objectiu principal és que cada alumne aprengui a modelar i a fer acabats de qualsevol mena de peça de ceràmica, treballant paulatinament diferents tècniques per la elaboració d’objectes: planxa, ordit, buidat, modelat, etc.

S’aprendran també tècniques de decoració ceràmica.

Tot el treball és manual sense disposar de cap mena de torn mecànic.

Es treballaran amb peces decoratives com figuratives o d’escultura.

Es treballa de manera molt individual ja que cada alumne pot tenir un punt de partida diferent segons els seus coneixements previs. Tot amb la supervisió i amb la guia del professor.

Horari: Dimecres de 10 a 12 h

Calendari: Del 07/10/20 al 09/12/20

Preu: 93,84 €

MITJA I GANXET a càrrec de Fina Vilert

Horari: Dillu