Preguntes freqüents

Com funciona la votació online?

Podeu votar online utilitzant l’ordinador, la tableta o un dispositiu mòbil connectat a Internet.

Si heu complert els 16 anys abans del 09/11/2018 i esteu empadronats/des a Santa Coloma abans d’aquesta data i no podeu votar online assegureu-vos de posar correctament el número de DNI (8 dígits + lletra sense espais ni guions) o la targeta de residència / NIE (X,Y o Z + 7 dígits + lletra sense espais ni guions). Si esteu empadronats amb el passaport heu de posar les dades del mateix tal i com es van entrar el dia que us vareu empadronar.

Assegureu-vos també d’introduir correctament la vostra data de naixement, el format de la qual ha de ser aquest: DD/MM/AAAA (per exemple 03/02/1980)

 

Com funciona la votació presencial?

Si ho preferiu, teniu l’opció de votar presencialment mitjançant la butlleta de votació que hem fet arribar a totes les llars. També podeu trobar aquestes butlletes al costat de les urnes que hi ha distribuïdes al municipi per dipositar el vostre vot. Les trobareu als següents llocs:

 • Oficina d’Atenció al Ciutadana de l’Ajuntament
 • Biblioteca
 • CAP
 • La llar de jubilats
 • Pavelló la Nòria
 • Pavelló Saioners
 • Local social de Santa Coloma Residencial
 • Escola Sant Salvador
 • Escola Castell de Farners
 • Escola la Salle
 • IES Santa Coloma
 

Com es seleccionaran les propostes guanyadores?

Guanyarà la proposta més votada, i després la resta de propostes amb major nombre de vots, sempre i quan la suma total no excedeixi, en cap cas, els 100.000€.

Puc votar més d’una vegada?

No. Totes les persones amb dret a vot només podran votar una sola vegada. Si voteu online i també dipositeu una butlleta física a les urnes habilitades per votar presencialment únicament valdrà el vot emès a traves d’Internet. Si dipositeu més d’una butlleta física a les urnes només es comptarà el vot de la primera que sigui comptabilitzada (sempre i quan no s’hagi votat a través d’Internet). Si voleu votar dues vegades a través d’Internet el sistema no us deixarà. Suplantar la identitat d’altri a l’hora d’emetre un vot és un delicte.


Les meves dades són confidencials?

Sí, tant el vot com les dades del padró són confidencials. Només s’utilitzarà el número de document d’identitat i la data de naixement per comprovar l'empadronament.

 

D’acord amb l’article 13 del reglament europeu 2016/679 de 27 d’abril, s’informa que el responsable del tractament de dades personals és l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners (Plaça de l’Ajuntaemnt,1 17457 Santa Coloma de Farners ajuntament@scf.cat). La finalitat del tractament de les dades és la gestió i tramitació de la votació final de les propostes del pressupost participatiu 2018. La categoria de les dades són identificatives (DNI i data de naixement). Les dades facilitades no es comunicaran a tercers ni es transferiran fora de la Unió Europea i seran conservades durant el temps previst a la normativa vigent. Es poden exercir els drets d’accés , rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació i oposició al seu tractament o presencialment a les oficines de la Oficina d’Atenció Ciutadana. Tota persona interessada tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control en particular en l’Estat membre en el que tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD, essent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència https://seu.apd.cat/ca/tramits/denuncia / https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions