Modificació de crèdits núm. 1/2015 al pressupost de despeses de l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta

Data: 
22/12/2015
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'hi està treballant
Any: