Modificació de crèdits núm. 1/2015, al pressupost municipal vigent

Data: 
21/09/2015
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: