Modificació de crèdits núm. 3/2015 al pressupost de despeses de l’Ajuntament

Data: 
22/12/2015
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: