Modificació de determinades ordenances fiscals per a l’exercici de 2016

Data: 
19/10/2015
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: