Indústria textil en temps de postguerra i franquisme a Santa Coloma de Farners

Descripció

Santa Coloma de Farners, ciutat d’economia agrària i forestal, sense ferrocarril i allunyada
del grans centres manufacturers del país, conegué un industrialització tardana. Acabada
la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), el lent redreçament econòmic local fou liderat
per la indústria tèxtil. L’exposició repassa els principals esdeveniments polítics, socials i econòmics esdevinguts a la ciutat des de 1939 ençà, centrant-se per fer-ho en alguns dels seus protagonistes més destacats.

Producció: Arxiu Comarcal de la Selva

Amb el suport del Consell Comarcal de la Selva i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Data inici - fi

08/11/2017

Hora inici - fi

00:00

Data inici - fi

09/11/2017

Hora inici - fi

00:00

Preu

Comparteix