Acte públic per informar sobre l’estat del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM)

esprés de la seva aprovació inicial, els documents i plànols de la
revisió del POUM s’han exposat al públic durant 4 mesos, fins el passat
30 de setembre.

El procés de revisió del Pla General ha inclòs
accions de participació ciutadana per tal de difondre els treballs,
poder incorporar la percepció de la ciutadania i poder conèixer el seu
posicionament respecte als grans temes que s’han desenvolupat en la
revisió. El planejament vigent fins ara es va aprovar l’any 1995.

El
nou POUM aposta per mantenir la diversificació de l’activitat que
caracteritza Santa Coloma de Farners, potenciant de forma simultània i
equilibrada els usos residencial, industrial, comercial, terciari i
turístic, tot mantenint els valors naturals, agraris, forestals i
paisatgístics del territori, i els històrics i arquitectònics, del nucli
urbà i fomentar la conservació i el manteniment de les masies i les
cases rurals. Es manté també l’objectiu d’afavorir la cohesió social i
evitar la segregació de la població, mantenint la compacitat i
continuïtat dels creixements urbans.