El Consell de Poble de Santa Coloma de Farners fa el primer ple de l’any 2015

El Consell de Poble es reuneix amb una periodicitat trimestral. A
l’ordre del dia del ple de dimecres s’ha inclòs un punt en el qual es
preguntarà als veïns i veïnes de la ciutat quines són les seves
preocupacions i inquietuds per incloure-les en una enquesta que es vol
fer sobre aquest tema. En un altre punt s’obrirà un debat sobre si és
convenient fer una piscina descoberta a Santa Coloma. El ple de
l’Ajuntament, amb el vot en contra de tots els grups de l’oposicó, ha
donat llum verda la construcció d’una nova piscina descoberta que 
estaria situada al centre esportiu de la ciutat, a la zona dels
Saioners. El  pressupost d’execució per contracte és de 720.417,50€. El
nou equipament, que es projecta construir-lo en dues fases, amb
partides  pressupostàries dels exercicis 2015 i 2016, ha de substituir
l’actual piscina municipal descoberta del passeig de la Nòria, que amb
més de 30 anys de  vida, fa temps que ha quedat obsoleta.
El ple del
Consell de Poble també preguntarà als assistents quines són les obres
que proposarien a l’Ajuntament per dur a terme aquest any 2015.
En un
altre ordre de coses, la regidora de desenvolupament econòmic, turisme i
promoció de la ciutat, comunicació i TIC, Cristina Trias, informarà
sobre El Centre-Eix de negocis que s’ha posat en marxa recentment.