El pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per aquest any s'eleva a 11.686.650 €

Entre les inversions més destacades que s'han previst per aquest any hi
ha la construcció d'un enllaç entre la carretera d'Anglès i la de
Castanyet, amb una inversió d'un milió d'euros, dels quals 630.000 € es
financen amb una subvenció de la Generalitat. L'alcalde de Santa Coloma,
Antoni Solà, va dir que "aquest enllaç és molt necessari per
descongestionar de trànsit pesat el barri del pla de cementiri."
Aquesta obra està previst fer-la en diverses anualitats.

Per la construcció de d'una piscina descoberta a la zona esportiva
dels Saioners, s'ha destinat una inversió de 720.000, dels quals 85.000 €
procedeixen PUOSC i es demanarà una subvenció de 170.000 € a la
Diputació de Girona. Aquest equipament, que es farà en dues fases,
substituirà l'actual piscina del passeig de la Nòria, que amb 30 anys
d'activitat ja ha quedat obsoleta. Altres inversions que s'han previst
per aquest any són l'arranjament de carrers, obres de manteniment i
millora en els centres educatius, espais públics, instal·lacions
esportives o l'enllumenat públic, entre d'altres. El capítol
d'inversions es finançarà amb una operació de crèdit per un import de
745.000,00€, amb estalvi per import de 244.350 €, i amb subvencions per
import de 562.000,000€.

El pressupost 2015 és lleugerament inferior al de l'any passat.
En
aquest ple també es va aprovar el pressupost de l'Organisme Autònom de
la Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta. El pressupost 2015
s'eleva a 1.948.222 €. Enguany es destinen 50.135 € a inversions. Els
darrers anys, s'han invertit al geriàtric, uns 500.000 € per remodelar
la primera planta amb l'objectiu de millorar substancialment
l'assistència dels usuaris.