Obres d'asfaltatge als carrers Lliri, Progrés i De la Rosa

El proper dilluns 5 de febrer,començaran els treballs de fresat i asfaltatge dels carrers Lliri (entre carretera del Banys i Moragas), Progrés (entre carrer Girona i carretera d’Anglès) i De la rosa (entre Moragas i Sant Sebastià). Per aquest motiu, serà necessari que els veïns dels trams de carrers afectats que necessitin utilitzar el cotxe, el treguin dels garatges abans de l’inici de les obres.

 

Els tres carrers estaran completament tallats al trànsit (inclosos veïns) fins al divendres dia 9 de febrer a les 6 de la tarda, que es restablirà el normal funcionament dels carrers.

 

Vegeu els trams afectats sobre plànol.