Presentació d’una metodologia de suport a les petites empreses

Aquesta metodologia proposa aturar-se a pensar en allò important a mitjà i a llarg termini, implicant totes les persones de l’empresa en la millora de la seva gestió (reducció de malbarataments, millora de l’eficiència, etc.)
En aquesta presentació, algunes de les empreses de Santa Coloma que han implantat la metodologia explicaran la seva experiència.