Santa Coloma de Farners presenta el Pla Educatiu de Ciutat (PEC)

Presentació Pla Educatiu de la Ciutat - Santa Coloma de Farners

El PEC definirà quines són les prioritats educatives de Santa Coloma de Farners i identificarà quins principis, objectius, metodologies i programes hauran de guiar l’acció educativa del municipi. 
L’objectiu del PEC és conèixer de forma acurada el paper de la ciutat, les seves organitzacions i grups en els processos educatius i dels seus habitants, amb la finalitat de plantejar d’una manera progressiva accions encaminades a la seva millora.
La voluntat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners és que la confecció del PEC sigui un procés obert a totes les entitats i associacions, als centres educatius, als centres de salut, a les famílies o altres institucions. Es convidarà a prendre-hi part de manera corresponsable per aconseguir un consens en allò que avui existeix i, sobretot, en el plantejament per millorar-ho amb accions concretes pel futur immediat. En definitiva, el PEC vol ser una eina que impliqui els ciutadans i ciutadanes en els processos d’aprenentatge i transmissió de valors. De la mateixa manera, serà el projecte que traçarà les línies d’acció i les estratègies que serviran per fer front als nous reptes de la societat canviant en la que estem immersos.