Una incidència en la xarxa de clavegueram i d'aigua potable endarrereix les obres als carrers Lliri i De la Rosa

Les obres de fresat i asfaltatge als carrers Lliri i De la Rosa s'allargaran un temps a causa d'un incident sobrevingut: la maquinària pesada de les obres ha ocasionat desperfectes a la xarxa de clavegueram i d'aigua potable i això ha provocat que s'hagin aturat les obres. De moment s'ha fet una connexió temporal per assegurar l'aigua als veïns d'aquests carrers, mentre els serveis tècnics municipals i l'empresa subministradora d'aigua potable i clavegueram treballen per poder dur a terme un arranjament definitiu. Mentrestant aquests dos carrers estan tallats al trànsit general, tot i que s'hi permet l'accés als veïns.

Les obres de fresat i asfaltatge en aquests dos carrers, i també al carrer Progrés, van començar el dilluns 5 de febrer i estava previst que finalitzessin el divendres de la mateixa semana. Les del carrer Progrés es van poder dur a terme dins del termini i sense incidències però malauradament als carrers Lliri i De la Rosa s'ha donat aquesta situació.

L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquest incident causa en els veïns, als quals s'informarà de seguida un cop es conegui el calendari definitiu de l'actuació i les seves afectacions.