Petició a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per tal que posi a disposició de l’Ajuntament sis pisos per tal d’impulsar les polítiques socials municipals.

Data: 
20/06/2016
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: