Pròrroga de la cessió gratuïta, a favor de la Generalitat de Catalunya, d’una finca, al sector B, per tal de construir els nous Jutjats de Santa Coloma de Farners.

Data: 
20/06/2016
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: