Pròrroga del contracte de recollida, transport i abocament de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal

Data: 
25/01/2016
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: