Pròrroga del termini d’exposició pública de l’inventari de camins del terme municipal de Santa Coloma de Farners

Data: 
16/11/2015
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: