Resolució al•legació i aprovació definitiva del pressupost general per a l’exercici 2016

Data: 
25/01/2016
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: