Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva del Reglament de consultes populars no refrendàries a Santa Coloma de Farners

Data: 
23/01/2017
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: