Resolució de les al•legacions formulades durant el període d’informació pública i aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals

Data: 
19/09/2016
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: