Resolució de les al•legacions formulades durant el període d’informació pública i aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària en els mercats de marxants de dilluns i dissabtes

Data: 
19/09/2016
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: