Sol•licitud de canvi de destí de la subvenció concedida pel PUOSC per a l’actuació “Vial de circumval•lació des de la carretera de Castanyet a la carretera d’Anglès”, per l’obra “reurbanització del carrer del Prat”

Data: 
06/10/2015
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: