Sol•licitud del règim especial de reintegrament de saldos deutors, resultants de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat de l’any 2013

Data: 
19/10/2015
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: