Composició del ple

Equip de govern

 

Regidors a l'oposició

 • Beatriz Ventura i Navarro
  (portaveu)
  Grup municipal PSC-PSOE, PSC-PC
  bventura@scf.cat

 • Jesús Mora i Rolando
  (substitut portaveu)
  Grup municipal PSC-PSOE, PSC-PC
  jmora@scf.cat

 • Sylvia Barragan i Sacco
  (portaveu)
  Grup municipal CUP-AMUNT
  sbarragan@scf.cat

 • Ivette Casadevall i Cufí
  (substituta portaveu)
  Grup municipal CUP-AMUNT
  icasadevall@scf.cat