L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha elaborat un inventari de 73 camins del terme municipal que actualment poden tenir un ús o utilitat pública. L'objectiu d'aquest treball és disposar d'un fons on es detallin els diferents camins, carreteres, pistes i pistes forestals, que estigui consensuat amb tots els interessats i que reculli la realitat física i jurídica dels camins del municipi, determinant quins són públics o quins tenen constituïda una servitud pública de pas.

L'inventari consta d'una fitxa per a cadascun dels camins on figura el nom, el tipus de dret, la situació, la descripció, l'amplada mitjana aproximada, la naturalesa jurídica, la destinació i acord que ho disposi, els drets reals constituïts al seu favor, les càrregues reals, les càrregues personals, el títol d'adquisició i la data d'adquisició. Cadascuna de les fitxes inclou dos plànols. El primer és un mapa del municipi on es poden veure els 73 camins inventariats i, destacat, el tram en qüestió. El segon és un plànol més detallat de l'esmentat tram.

 

camins-10.jpg