AIGUA

Aigües Colomenques, S.L. és la responsable del servei municipal d'aigües del terme municipal de Santa Coloma de Farners des de l'1 d'octubre de 2013.

Aigües Colomenques, SL. és una empresa mixta participada per l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i per Sorea, S.A.U., empresa líder en serveis vinculats a la gestió del cicle integral de l'aigua. Malgrat el canvi es mantindrà el contracte que els clients van subscriure amb Sorea, S.A.U. en tots els seus termes i condicions, i quedarà subrogat el nou gestor en totes les obligacions i drets derivats d'aquest.