La finca que es cedeix, de titularitat municipal, té una extensió de 3.500 m2 i està situada al Polígon 2.
La Fundació Gentis té previst desenvolupar a Santa Coloma un servei de suport a la diversitat funcional d’infants i joves amb discapacitat del pla de la Selva i estarà concertat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Gentis promou la creació d'accions, programes i serveis que actuïn directament sobre aquestes problemàtiques des d'un àmbit de consulta, diagnòstic, assessorament, orientació i tractament psicoterapèutic familiar.