Reforma del passeig Sant Salvador, des del tram executat l'any passat fins a l'entrada principal de l'escola Sant Salvador d'Horta, per tal de facilitar-ne l'accés principal i millorar la seguretat dels vianants.

Aquestes obres s'estan fent durant aquest període de vacances per minimitzar l'afectació. 
Area de govern: