El proper divendres 26 de maig l'Arxiu Comarcal de la Selva acollirà a les 8 d ela tarda la presentació del llibre "Santa Coloma de Farners a l'Edat Contemporània 1808-1874", de l'historiador local Gerard Buxeda. El també historiador colomenc Miquel Borrell, coordinador de la col·lecció de la Biblioteca Farnesenca, de la qual aquest llibre n'és el tercer volum, pre4sentarà l'acte.

L'autor analitza com els farnesencs del segle XIX visqueren i s'implicaren en la guerra del Francès, en aixecaments reialistes, les successives guerres carlines i els pronunciaments i revolucions de tota mena que acceleraren o alentiren els canvis polítics de l'època. L'autor estudia també els canvis que la legislació liberal comportà en l'administració municipal, provincial i judicial, i explica, entre d'altres aspectes, el fort augment demogràfic de la ciutat, amb el consegüent creixement urbanístic i canvis de l'estructura socioeconòmica del municipi. Un llibre per entendre i estimar Santa Coloma de Farners.