Carrer Noguer - Santa Coloma de Farners

Es planteja fer el carrer Noguer, que és l’accés al centre històric de la ciutat per la plaça del Firal, sigui de sentit únic per millorar la seguretat dels vianants, eixamplant les voreres i eliminant el doble sentit de circulació que hi ha ara. Pel que fa al carrer Girona, que és la via de sortida per la plaça del Firal, es vol eliminar les zones d’aparcament per poder fer les voreres més amples i millorar la convivència entre el trànsit de vehicles i el pas dels vianants. 
La prova pilot que es farà en aquests carrers durant el mes de maig servirà a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners per detectar les possibles correccions que s’hagin de dur a terme o bé per constatar que aquesta mesura va pel bon camí.
Aquesta prova pilot es fa coordinadament entre les regidories d’Urbanisme i Governació.

Foto: La Selva Comunica